З 1999 року по 2013 рік виконано:

 1. держбюджетих тем - 5
 2. госпдоговірних тем - 15

 1. Д-2003-3 "Застосування енергетичних полів для розроблення нових та удосконалення існуючих процесів, теоретичні моделі впливу надвисокого тиску в харчових технологіях" 01.2003-12.2005 розроблено математична та фізична моделі процесу.
 2. Д-2005-2 "Удосконалення процесу виробництва кондитерських мас із використанням ВТ" 2005-2007. Вперше одержані результати впливу високого тиску на кондитерські маси.
 3. Д-2006-2 "Використання ВТ для покращення властивостей харчових продуктів" 2006-2009. В перше одержані результати впливу високого тиску на харчові властивості продуктів харчування.
 4. Д-2009-4 "Розробка проектування та створення автоматизованого дослідницького комплексу для досліджень харчових продуктів, оброблених високим тиском" 01.2009-12.2010. Розробка технічної документації на дослідницькі пристрої та основні вузли установки високого тиску. Розрахунок основних міцністних показників робочої камери. Створення високоточного вимірювального приладу для визначення зміни об'єму досліджуваних зразків під дією високого тиску.
 5. Д-2010-18 "Інноваційні методи обробки продуктів харчування та розробка технологічного обладнання". 01.2010-12.2013 Створення автоматизованого комплексу для випробовування харчових продуктів під високим тиском. Розробка технологій, отримання продуктів з використанням високого тиску.
 6. Г-99-1 "Використання надвисокого тиску в харчових технологіях" 01.1999-12.2001 Аналіз наявної науково-технічної інформації розробка та виготовлення експериментального стенду, розробка методів дослідження.
 7. Г-2002-2 01.2002-12.2004 "Розробка нової технології обробки сиропи і пива надвисоким тиском" аналіз публікації за даною тематикою, розробка методики досліджень та експериментальні дослідження.
 8. Г № 975/2003 "Розробка методичних рекомендацій щодо розрахунку циліндрів які працюють під ВТ" 12.2003-03.2004 методичні рекомендації щодо розрахунків робочих камер ВТ.
 9. Г 337/2007 "Исследование свойств пищевой упаковки под высоким давлением" 2007 р. Результати досліджень впливу високого тиску на властивості харчової упаковки.
 10. Г342/2007 "Дослідження перспективи використання високого тиску в харчовій промисловості". 2007 р. Наукові рекомендації щодо перспектив використання високого тиску в харчовій промисловості.
 11. Г 419/2008 Рекомендації по комп'ютерному моделюванню в процесі обробки продуктів харчування високим тиском. 06.10.2008-30.11.2008 Методичні рекомендації по комп'ютерному моделюванню.
 12. Г 380/2008 Використання високого тиску с ціллю підвищення якості продукції що випускається 01.04.2008-01.06.2008 Розробка рекомендацій використання високого тиску для підвищення якості продуктів.
 13. Г 473/2009 "Обробка соєвого молока високим тиском" 01.04.2009-30.06.2009. Рекомендації по підвищенню якості соєвого молока, отриманого обробкою високим тиском.
 14. Г 519/2009 "Рекомендації по стабілізації якості продуктів харчування на основі розробки інноваційних технологій" 01.09. 2009-30.10. 2009. Рекомендації по стабілізації якості продуктів харчування на основі розробки інноваційних технологій.
 15. Г №571/2010 "Стабилизация качества продуктов питания технологиями высокого давления" 16.03.10-20.05.10 Розроблена нова перспективна екологічно чиста технологія обробки харчових продуктів, максимально зберегаючих натуральні вітаміни, мікро-елементи, вкусові та ароматичні складові без консервантів та теплової обробки. Що особливо важливо для дитячого та дієтичного харчування, для людей, які хворіють алергічними захворюваннями та в загалі для осіб, які пілкуються здоровим засобом життя.
 16. Г № 684/2011 від 15.10.2011 р. "Рекомендації по використанню високого тиску та субкритичної води в харчових технологіях". Виконаний аналітичний огляд існуючих технологій використання високого тиску в харчової промисловості; аналіз якісних характеристик продуктів, які отримані застосуванням технології високого тиску та субкритичної води; розробка рекомендацій по використанню високого тиску та субкритичної води в харчових технологіях.
 17. Г №762/2012 01.10.2012-30.11.2012 р. "Розробка рекомендацій по використанню високого тиску та флюїдних технологій при переробці сільгосппродукції" Оптимізація виробництва при використанні високого тиску та флюїдних технологій при переробці сільгосппродукції, соціальний ефект: удосконалення функціювання переробного виробництва підприємства, покращення та оздоровлення умов праці.
 18. № 853/2013 Розробка рекомендацій щодо удосконалення роботи установки високого тиску з метою виробництва пектину. Аналітичний огляд сучасного стану процесу виготовлення пектинів з рослинної сировини та обладнання для його виготовлення. Розробка рекомендацій щодо удосконалення роботи установки високого тиску з метою виробництва пектину.
 19. № 842/2013 Разработка рекомендаций по производству экстракта из корня калгана с использованием высокого давления. Аналітичний огляд сучасного стану процесу виготовлення екстрактів з рослинної сировини. Розробка рекомендацій щодо виготовлення екстракту з кореню калгану з використанням високого тиску.
 20. № 806/203 Розробка рекомендацій щодо вдосконалення процесу виготовлення зубчастих муфт металургійного обладнання. Соціальний ефект - зменшення втрат енергії на одиницю готового продукту, підвищення якості готового продукту, підвищення продуктивності.
 21. Міжнародний проект FP7-PEOPLE-2012-IRSES "NUTRILAB" 2012-2015 Створений Міжнародний консорціум 14 ВУЗів для наукової роботи. Написаний Міжнародний проект по обміну науково-дослідного составу. Організовані мобільні наукові міжнародної команди вчених для наукових досліджень. Розроблені шляхи трансферу знань та наукових досліджень. Актуальність та цінність проекту схвалена Еврокомісією. Соціальна значимість - створення єдиного європейського наукового простору.
JSN Solid template designed by JoomlaShine.com