Научная работа

До виконання науково - дослідницької роботи активно залучаються студенти ІХВ. Результати наукових досліджень студенти представляють на науково - практичних конференціях Так, у місті Севастополі відбувалась всеукраїнська конференція “Графіка XXI століття” , де прийняли участь студенти ІХВ. Більш докладно, далі:

Однією з найважливіших видів діяльності обдарованої молоді в інституті харчових виробництв є наукова-дослідна діяльність студентів. Участь студентів у науково-дослідницькій роботі кафедри загальноінженерних дисциплін дає можливість студентам виступати з доповідями на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, опубліковувати наукові роботи на всеукраїнських конкурсах студентських робіт з технічних наук, одержувати дипломи та грамоти.

Згідно Державної цільової програми з обдарованою молоддю, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів від 8 серпня 2007 року № 1016 та відповідно до положення про Всеукраїнську студентську Олімпіаду, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 18.11.2011року № 1324 студенти під керівництвом викладачів кафедра загальноінженерних дисциплін приймають участь у I та II турі Всеукраїнської студентської Олімпіади у 2012-2013 н.р”.

Традиционно кафедра ОИД много и плодотворно работала в рамках договоров о сотрудничестве  в сфере научной и образовательной деятельности. Партнёрами кафедры в разные годы были ВУЗы и НИИ Украины, России, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Туркмении, Румынии, Венгрии, Болгарии, Голландии. Проделанная работа воплотилась в значительное количество научных разработок, совместных публикаций, издание учебников, учебных пособий и монографий. Это замечательная история, и тут коллективу кафедры есть чем гордиться.

27-29 травня в Київському національному університеті харчових технологій працював Другий Північно- та Східно-Європейський Конгрес з Харчової Науки (NEEFood-2013). Участь у роботі конгресу взяли 7 викладачів кафедри загальноінженерних дисциплін.

За час роботи форуму на пленарних і секційних засіданнях та постерних презентаціях, були розглянуті результати понад 500 наукових досліджень науковців із 18 країн Європи. Учасники конгресу не тільки поділилися своїми здобутками, але й дізналися про напрацювання колег, зав’язали нові партнерські стосунки, познайомилися з роботою провідних вітчизняних підприємств харчової галузі, уклали низку міжнародних договорів про співробітництво, а також взяли участь у масштабному яскравому фестивалі «День Європи», організованому студентами за підтримки ректорату та деканатів факультетів і дирекцій відокремлених структурних підрозділів – технікумів і коледжів, які знаходяться у різних регіонах України.

Підводячи підсумки роботи Конгресу, члени Міжнародного наукового комітету Хууб Леліевельд (Нідерланди), Паола Піттіа (Італія), Карл Магер (Німеччина) високо оцінили рівень його організації.

Закрила роботу Конгресу проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків НУХТу Тетяна Мостенська. Вона подякувала учасникам форуму за плідну роботу й вручила пам’ятні подарунки членам Міжнародного наукового комітету і кращому доповідачу секції молодих учених Григорі Бадаляну (Угорщина). Також були вручені подяки ректора учасникам Конгресу – членам УКРЮФОСТ – Харківському державному університету харчування і торгівлі, Донецькому національному університету економіки і торгівлі імені М.Туган-Барановського, Одеській національній академії харчових технологій.

З 1999 року по 2013 рік виконано:

 1. держбюджетих тем - 5
 2. госпдоговірних тем - 15

 1. Д-2003-3 "Застосування енергетичних полів для розроблення нових та удосконалення існуючих процесів, теоретичні моделі впливу надвисокого тиску в харчових технологіях" 01.2003-12.2005 розроблено математична та фізична моделі процесу.
 2. Д-2005-2 "Удосконалення процесу виробництва кондитерських мас із використанням ВТ" 2005-2007. Вперше одержані результати впливу високого тиску на кондитерські маси.
 3. Д-2006-2 "Використання ВТ для покращення властивостей харчових продуктів" 2006-2009. В перше одержані результати впливу високого тиску на харчові властивості продуктів харчування.
 4. Д-2009-4 "Розробка проектування та створення автоматизованого дослідницького комплексу для досліджень харчових продуктів, оброблених високим тиском" 01.2009-12.2010. Розробка технічної документації на дослідницькі пристрої та основні вузли установки високого тиску. Розрахунок основних міцністних показників робочої камери. Створення високоточного вимірювального приладу для визначення зміни об'єму досліджуваних зразків під дією високого тиску.
 5. Д-2010-18 "Інноваційні методи обробки продуктів харчування та розробка технологічного обладнання". 01.2010-12.2013 Створення автоматизованого комплексу для випробовування харчових продуктів під високим тиском. Розробка технологій, отримання продуктів з використанням високого тиску.
 6. Г-99-1 "Використання надвисокого тиску в харчових технологіях" 01.1999-12.2001 Аналіз наявної науково-технічної інформації розробка та виготовлення експериментального стенду, розробка методів дослідження.
 7. Г-2002-2 01.2002-12.2004 "Розробка нової технології обробки сиропи і пива надвисоким тиском" аналіз публікації за даною тематикою, розробка методики досліджень та експериментальні дослідження.
 8. Г № 975/2003 "Розробка методичних рекомендацій щодо розрахунку циліндрів які працюють під ВТ" 12.2003-03.2004 методичні рекомендації щодо розрахунків робочих камер ВТ.
 9. Г 337/2007 "Исследование свойств пищевой упаковки под высоким давлением" 2007 р. Результати досліджень впливу високого тиску на властивості харчової упаковки.
 10. Г342/2007 "Дослідження перспективи використання високого тиску в харчовій промисловості". 2007 р. Наукові рекомендації щодо перспектив використання високого тиску в харчовій промисловості.
 11. Г 419/2008 Рекомендації по комп'ютерному моделюванню в процесі обробки продуктів харчування високим тиском. 06.10.2008-30.11.2008 Методичні рекомендації по комп'ютерному моделюванню.
 12. Г 380/2008 Використання високого тиску с ціллю підвищення якості продукції що випускається 01.04.2008-01.06.2008 Розробка рекомендацій використання високого тиску для підвищення якості продуктів.
 13. Г 473/2009 "Обробка соєвого молока високим тиском" 01.04.2009-30.06.2009. Рекомендації по підвищенню якості соєвого молока, отриманого обробкою високим тиском.
 14. Г 519/2009 "Рекомендації по стабілізації якості продуктів харчування на основі розробки інноваційних технологій" 01.09. 2009-30.10. 2009. Рекомендації по стабілізації якості продуктів харчування на основі розробки інноваційних технологій.
 15. Г №571/2010 "Стабилизация качества продуктов питания технологиями высокого давления" 16.03.10-20.05.10 Розроблена нова перспективна екологічно чиста технологія обробки харчових продуктів, максимально зберегаючих натуральні вітаміни, мікро-елементи, вкусові та ароматичні складові без консервантів та теплової обробки. Що особливо важливо для дитячого та дієтичного харчування, для людей, які хворіють алергічними захворюваннями та в загалі для осіб, які пілкуються здоровим засобом життя.
 16. Г № 684/2011 від 15.10.2011 р. "Рекомендації по використанню високого тиску та субкритичної води в харчових технологіях". Виконаний аналітичний огляд існуючих технологій використання високого тиску в харчової промисловості; аналіз якісних характеристик продуктів, які отримані застосуванням технології високого тиску та субкритичної води; розробка рекомендацій по використанню високого тиску та субкритичної води в харчових технологіях.
 17. Г №762/2012 01.10.2012-30.11.2012 р. "Розробка рекомендацій по використанню високого тиску та флюїдних технологій при переробці сільгосппродукції" Оптимізація виробництва при використанні високого тиску та флюїдних технологій при переробці сільгосппродукції, соціальний ефект: удосконалення функціювання переробного виробництва підприємства, покращення та оздоровлення умов праці.
 18. № 853/2013 Розробка рекомендацій щодо удосконалення роботи установки високого тиску з метою виробництва пектину. Аналітичний огляд сучасного стану процесу виготовлення пектинів з рослинної сировини та обладнання для його виготовлення. Розробка рекомендацій щодо удосконалення роботи установки високого тиску з метою виробництва пектину.
 19. № 842/2013 Разработка рекомендаций по производству экстракта из корня калгана с использованием высокого давления. Аналітичний огляд сучасного стану процесу виготовлення екстрактів з рослинної сировини. Розробка рекомендацій щодо виготовлення екстракту з кореню калгану з використанням високого тиску.
 20. № 806/203 Розробка рекомендацій щодо вдосконалення процесу виготовлення зубчастих муфт металургійного обладнання. Соціальний ефект - зменшення втрат енергії на одиницю готового продукту, підвищення якості готового продукту, підвищення продуктивності.
 21. Міжнародний проект FP7-PEOPLE-2012-IRSES "NUTRILAB" 2012-2015 Створений Міжнародний консорціум 14 ВУЗів для наукової роботи. Написаний Міжнародний проект по обміну науково-дослідного составу. Організовані мобільні наукові міжнародної команди вчених для наукових досліджень. Розроблені шляхи трансферу знань та наукових досліджень. Актуальність та цінність проекту схвалена Еврокомісією. Соціальна значимість - створення єдиного європейського наукового простору.

Монографії:

 1. Соколенко А.І., Мазаракі А.А., Шевченко О.Ю., Піддубний В.А., Сукманов В.О. «Інтенсифікація тепло-масообмінних процесів в харчових технологіях» 2012 р.
  В монографії представлено теоретичне підґрунтя способів інтенсифікації тепло- масообмінних процесів в рідинних, газорідинних системах з додаванням твердої фази на основі створення і підтримання перехідних процесів. Значна увага приділена питанням теплової, вакуумної та обробки середовищ в умовах різкого зниження тиску, а також дії високих тисків.
 2. Левіт І.Б., Сукманов В.О., Афенченко Д.С. «Реологія харчових продуктів» 2012 р.
  У монографії наведено енциклопедичне охоплення всіх сторін реологічної науки - від теоретичного описання реологічних законів та розглядання фізики головних реологічних властивостей і показників, якими вони характеризуються, до описання результатів експериментальних реологічних досліджень різноманітних харчових продуктів. У роботі також наведені результати реологічних досліджень харчових мас, які піддавалися дії сил, які раніше не застосовувалися в харчовій промисловості, – змінення реологічних властивостей різних продуктів, що оброблялися високим тиском.
 3. Сукманов В.О., Соколов С.А., Декань О.О., Севаторов М.М., Піддубний В.А., Шевченко О.Ю. «Сучасні технології забезпечення якості харчових продуктів процесі їх тривалого зберігання» 2012 р.
  У монографії наведено аналіз та узагальнення сучасних методів обробки харчових продуктів з метою стабілізації їх якості протягом тривалого зберігання. Проаналізовано стан проблеми та висвітлення її в сучасних інформаційних джерелах. На підставі проведеного аналізу запропоновані інженерні рішення по реалізації досліджень в галузі використання комбінованих методів обробки харчових продуктів.
 4. Соколов С.А., Сукманов В.О. «Теорія та практика застосування високого тиску у харчових технологіях» 2012 р.
  У монографії приведений комплексний аналіз використання високого тиску у харчових технологіях. Зроблено докладний огляд інформаційних джерел, присвячених даній проблемі. Запропоновані математичні моделі як процесу обробки продуктів харчування високим тиском, так і моделі реакцій біосистем на підвищений тиск. Наведена методика і техніка експеримента.
 5. Поперечний А.М., Варваріна Н.М., Жданов І.В. «Сушіння харчової сировини у псевдозрідженому шарі», 2013 р.
  У монографії розглянуті питання вдосконалення процесів сушіння харчової сировини із застосуванням псевдозрідженого шару. Наведені результати аналітичних та експериментальних досліджень процесів сушіння харчової сировини в аерокиплячому, віброкиплячому, аеровіброкиплячому та відцентровому киплячому шарах. Запропоновані конструкції апаратів для реалізації досліджених процесів. Видання призначене для використання у навчальному процесі підготовки магістрантів та спеціалістів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» спеціалізації «Обладнання переробних та харчових виробництв». Матеріал буде корисним для працівників, що займаються конструюванням сушильного обладнання харчових виробництв та переробкою харчової сировини, а також аспірантам спеціальності 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв».
 6. А.В. Гура, В.А. Сукманов «Использование отходов пивоваренного производства» 2012.
  В монографии приведен комплексный анализ использования отходов пивоваренного производства. Проведен детальный обзор информационных источников, посвященных данной проблеме. Предложены математические модели как процесса обработки пивной дробины, так и модели реакций биосистем на сушку. Приведена методика и техника эксперимента. Данная работа предназначена для научных и инженерно-практических работников, занимающихся исследованием процессов сушки. Монография может быть полезна студентам, магистрантам, аспирантам и научным работникам высших учебных заведений.
 7. BI^RCA( Adriana, PA(UNA Dan, PANTAZI Paula, S,UBIN Olexandr, SUKMANOV Valerii, PETROVAYulia, BORISENKO Nicolai “MA(RFURI ALIMENTARE - CHIMIA PRODUSELOR ALIMENTARE” [Теxt]: monografie / Yulia PETROVA [and set.]; coord. BI^RCA( Adriana. – Brasov: Editure Transilvania Expres, 2011. – 186p. (Новые исследования качества пищевых продуктов) –румынский. (11,625 др.арк) ISBN 978-973-1933-93-1.
  В работе приведены биохимические исследования субстрата живой материи, механизмы биохимических реакций, таких как нормальные физиологические и патологические процессы, формирование видов патогенной флоры в зависимости от изменчивости, наследственности, адаптивность и так далее, и возможности разработки мер вмешательства и применение оптимальных альтернатив для сохранности пищевых продуктов. Приведен химический состав углеводов, липидов, жирных кислот, белка, аминокислот, витаминов, минеральных химических веществ. Описаны современные физико-химическое исследования по биохимии, которые дают возможные оценки молекулярных структур, для разработки новых областей исследований, таких как разработка генетических комбинаций, выяснения механизма контроля обмена веществ и процессов переноса через клеточные мембраны. Представлена биохимическая динамика.
 8. Parfene Mihaela , Cruceru Ruxandra , Munteanu Alexandru , SADEKOV Alimzhan , SUKMANOV Valerii , PETROVA Yulia. Studiu privind specializarea si competitivitatea in sectorul serviciilor [Теxt]: monografie / Yulia PETROVA [and set.]; coord. Parfene Mihaela. – Sibiu: Alma Mater, 2011. – 191р. (ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СЕКТОРА УСЛУГ) – румынский.(11,94 др.арк) ISSN 978-973-632-641-7.
  В работе научно обосновано положение о том, что сектор услуг стал полноправным сектором промышленно развитой экономики. Дана краткая история развития, проанализированы научные школы, сформулированы основные понятия. Проанализированы особенности сектора услуг и приведена сервисная классификация. Изучены факторы для расчета индекса конкурентоспособности различных категорий услуг.
 9. COJOCARU Ion Dan, SADEKOV Alimzhan, SUKMANOV Valerii, PANTAZI Paula, BIRSAN Ioan, PETROVA Yulia “MANAGEMENTUL LOGISTICII MARFURILOR” [Теxt]: monografie / Yulia PETROVA [and set.]; coord. COJOCARU Ion Dan. – Brasov: Editure Transilvania Expres, 2011. – 196p. (Менеджмент логистики товаров) –румынский. (12,25 др.арк.) ISBN 978-973-1933-99-3. В работе представлено концептуальное содержание логистики товаров, как современного приема объединения управления бизнесом и маркетингом. Рассмотрены теоретические основы управления логистикой. Проанализированы связи между логистикой, маркетингом и управлением. Приведены принципы оптимизации процессов закупки, хранения, реализации товаров. Изучены тенденции и стратегии логистики в Европе.
 10. BIRSAN Ioan, COJOCARU Ion Dan, PANTAZI Paula, S,UBIN Olexandr, SUKMANOV Valerii, PETROVA Yulia, MALAGHINA Valentina «directii noi de cercetare a calitatii produselor ALIMENTARE» [Теxt]: monografie / Yulia PETROVA [and set.]; coord. BIRSAN Ioan. – Brasov: Editure Transilvania Expres, 2011. – 463p. (ПИЩЕВЫЕ ТОВАРЫ -ХИМИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ) –румынский. (28,94 др.арк.) ISBN 978-973-1933-98-6
  В работе представлена классификация продуктов по химическому составу. Описаны биологические принципы питания. Изучены основные изменения во времени пищевой ценности продуктов. Исследована пищевая ценность и приведен химический состав, методы и приемы сохранности продуктов: зерновых, бобовых и продуктов переработки, кондитерских изделий, сахара, крахмала, меда, овощей и фруктов, специй и приправ, Минеральных вод, соков и сиропов, безалкогольных напитков, пива, вина, рыбы и икры, мяса и мясных продуктов, яйц и яичных продуктов, молока и молочных продуктов. Приведены научные основы для разработки новых продуктов питания.
 11. Andrei malovichko, Andrei SEMENOV, YuliaPETROVA, Adriana POPA, Ion Dan COJOCARU, Adina CAMARDA, Romeo POSTELNICU «Standardizarea ofertei serviciilor de transport aerian» [Теxt]: monografie / Yulia PETROVA [and set.]; coord. Dan PA(UNA. – Sibiu: Alma Mater, 2009. – 160р. (Cтандартизация УСЛУГ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА) – румынский. ISBN 978-973-632-544-1.
  В работе рассматривается концеции: сферы услуг и третичного сектора, характерные черты, типология, статистическая классификация сферы услуг, перспективы развития. Дано теоретическое обоснование стандартизации в сфере услуг, исследованы факторы влияющие на необходимость стандартизации, приведены условия долгопрочного развития стандарта и стандартизации, рассмотрены дополнительные стандартизированные услуги в области воздушного транспорта.
 12. Adina CAMARDA, Helena VINOGRADOVA, Tatjana Sheremet Yulia PETROVA, Dan PA(UNA, Ion Dan COJOCARU, Adriana POPA, MODEL DE DEZVOLTARE TURISTICA( DURABILA( LA NIVEL REGIONAL [Теxt]: monografie / Yulia PETROVA [and set.]; coord. Adina CAMARDA. – Sibiu: Alma Mater, 2009. – 180р. (МОДЕЛЬ ДОЛГОПРОЧНОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ) – румынский. ISBN 978-973-632-552-6.
  В работе рассмотрены основные тенденции в развитии туризма как экономического явления. Разработана концепция пространства в региональной экономике. Обосновано положение о регионе, как главного элемента пространственного изучения экономики. Разработана модель менеджмента долгопрочного туризма на региональном уровне. Представлен диагностический анализ ряда региональных зон в плане развития долгопрочного развития туризма.
 13. Сукманов В.О., Хазіпов В.А. «Сверхвысокое давление в пищевых технологиях. Состояние проблемы» 2003 р.
 14. В. Сукманов, Ю. Петрова, С. Соколов, О. Декань «Высокое давление - инновационные технологии XXI века в пищевых технологиях» 2008 р.
 15. Шубін О.О., Сукманов В.О., Аветісова А.О., Петров А.О. - начальник відділу торгівельного фінансування Донецької обласної дирекції ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», А.Попа, Д.Пєуна, Д.Кожокару, А.Камарада – ун-т «Гергі Баріціу», м. Брашов, Румунія "EXPERIENT,A INTERNAT,IONALA( A INTEGRA(RII ECONOMICE I^N CONDIT,IILE GLOBALIZA(RII” 2009.
 16. Шубін О.О., Сукманов В.О Заремба П.О. А.Камарада, А.Попа, Д.Пєуна, Д.Кожокару – ун-т «Гергі Баріціу», м. Брашов, Румунія "STRATEGIA MANAGERIALA( DE REMODELARE A INSTITUT,IILOR DE STAT” 2009.
 17. Сукманов В., Шубін O., Віноградова О., Кручеру Р., Парфене М., -Університет «Георге Баріціу», Брашов, Румунія; Мунтяну А. - Університет «Трансільванія», Брашов Румунія «Strategii de dezvoltare a turismului romanesc in spatiul european» 2011.

Підручники:

 1. Домарецький В.А., Українець А.І., Шубін О.О., Сукманов В.О., Дебелий В.Л. «Технология экстрактов, концентратов и напитков из растительного сырья» 2006 р. підручник
 2. Украінець А.Н., Доморецький В.А., Шубін О.О., Сукманов В.О. «Технология пищевых производств» 2007 р. підручник
 3. Левіт І. Б. Сукманов В. О., Гаркуша В. Б., Миронова І. О. «Теоретична механіка» 2008.
 4. Лавріненко Н.М., Сукманов В.О., Українець А.І., Афенченко Д.С., Шульга А.В. «Кінцево-елементне моделювання в інженерних розрахунках» 2008.
 5. Гладчук Є.О., Левіт І.Б., Миронова І.О. Матеріалознавство і ТКМ: електронний підручник. 2009.

Навчальні посібники з грифом МОН:

 1. Стеблянко В.Г., Жданов І.В. «Комп’ютерна графіка AutoCAD» 2008.
 2. Петрова Ю.М., Жданов І.В. «Збірник тестів з Опору матеріалів» 2008.
 3. Гладка А.Д., Головінов В.П. «Вимір неелектричних величин електричними методами» 2008.
 4. Левіт І.Б., Сукманов В.О., Миронова І.О., Декань О.О. «Теоретична механіка. Збірник завдань трьох ступенів складності» 2008.
 5. Гладчук Є.О., Шульга А.В. «Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання» 2009.
 6. Петрова Ю.М., Жданов І.В. – каф. ЗІД (ДонНУЕТ), Стефанов С.В., Хаджийский В.М. – університет харч. технологій (м. Пловдів, Болгарія) «Збірник задач з опору матеріалів» 2010.
 7. Баришев О.І., Закалов А.В., Стеблянко В.Г., Хомічук В.А. «Курсове та дипломне проектування транспортуючих машин» 2011.

Публікації:

Дочірні категорії

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com