Загальна характеристика лабораторії
«Використання високого тиску в харчових технологіях»

Основні напрямки досліджень

Розробка концепції дослідницького обладнання високої точності; аналіз можливих прийомів вимірювання основних термодинамічних, фізико-хімічних та оптичних показників в умовах високого тиску; розробка дослідницького устаткування; конструкторська проробка основних вузлів та окремих вимірювальних приладів;  створення автоматизованого комплексу для випробовування харчових продуктів під високим тиском; розробка програмного забезпечення управління експериментами; розробка робочої документації; патентування отриманих результатів та новітніх пристроїв; дослідження компресійних властивостей харчових продуктів, оброблених високим циклічним тиском; проведення дисперсних аналізів структури продуктів після їх обробки високим циклічним тиском; проведення експериментальних досліджень реологічних показників харчових продуктів отриманих  з використанням високого тиску та теоретичне обґрунтування експериментів; проведення досліджень в камері для отримання субкритичної води та наступної реалізації флюїдних технологій.

Матеріально-технічна база

Експериментальна установка для оброки продуктів високим тиском 1 та 2 поколінь; унікальний, як для України та і для країн СНД, автоматизований апаратурний комплекс для дослідження властивостей харчових продуктів та інших біоматеріалів, що оброблені високим тиском; дослідницький комплекс для автоматичного керування процесом створення високого тиску, та неперервної реєстрації отриманих експериментальних даних; автоматичний комплекс для випробовування харчових продуктів під високим тиском; дослідницький стенд для отримання та дослідження БАР з виноградних вичавок; комп’ютерізований комплекс для визначення основних параметрів рідких для в’язко пластичних продуктів; експериментальна установка для оброки продуктів високим тиском;  віскозіметр RHEOTEST RN-4.1.

Види можливих робіт

Отримання продуктів з поліпшеними споживчими властивостями: термін зберігання, консистенція, реологічні показники, зовнішній вигляд, отримання математичних залежностей, які дозволяють прогнозувати характеристики продуктів, виходячи з параметрів процесу обробки високим тиском та на різних стадіях зберігання; розв’язання актуальних задач з вдосконалення процесу виробництва харчових продуктів з використанням високого тиску; створення  технологій виробництва харчових продуктів з використанням високого тиску, яка дозволяє суттєво збільшити термін його зберігання, підвищити харчову цінність, покращити споживчі властивості.

В рамках госпдоговірної тематики лабораторія може виконувати роботу по обробці продуктів харчування та інших біологічних об’єктів високим тиском для підприємств харчової промисловості: ЗАО «АВК», ЗАО «Конті», ЗАТ “Сармат”, ЗАТ “Донецький м’ясопереробний комбінат”, ТОВ «Укрхімпрогрес», ЗАТ «Геркулес», ЗАТ «Марг-Вест», ЗАТ «Днепр»,  молокозавод «Лактіс» та та інших.

Реальними перспективами НДР лабораторії єпродовження планової роботи у рамках даного наукового напрямку.

Установка ВД  2 поколения


План роботи проблемної науково-дослідної лабораторії
«Використання високого тиску в харчових технологіях»
на 2013 рік


Кадровий склад лабораторії
«Використання високого тиску в харчових технологіях»

Керівник лабораторії: д.т.н., проф. Сукманов В.О.

Виконавці: к.т.н., доцент Левіт І.Б., к.т.н., доцент Гаркуша В.Б., к.т.н., доцент Гладка А.Д., к.т.н., доцент Дебелий В.Л., к.т.н., доцент Соколов С.А., к.т.н., доцент Декань О.О., к.т.н., доцент Севаторов М.М., к.т.н., доцент Петрова Ю.М., к.т.н., ст. викладач Жданов І.В., асистенти: Афенченко Д.С., Зотова І.О., к.т.н. Іванченко О.В., к.т.н. Кійко В.В., аспіранти: Скляренко О.В., Громов С.В., Лаговський І.О., Охременко С.І., студенти ІХВ: Квілінський О.Д. (ІХВ,2), Самошкін А.С, (ІХВ,2), Темершин Д.Д. (ІХВ,3), Топчій І.М. (ІХВ,3), Ходов О.О. (ІХВ,3), Чижиков О.В. (ІХВ,3), Яковенко І.С. (ІХВ,3), Іванов С.В. (ІХВ,3), Амангалієв Д.В., (ІХВ,3), Бобровский В.В. (ІХВ,3), Фірер В.В. (ІХВ,3), Лаптінов Б.О. (ІХВ,3), Хакімов Р.О. (ІХВ,3), Ромась І.О. (ІХВ,3), Кулешов Б.О. (ІХВ,3), Ткаченко І.М. (ІХВ,3), Марцев Ю.М. (ІХВ,3), Лютий В.В. (ІХВ,3), Мацнєв К.Т. (ІХВ,4), Фоменко К.В. (ІХВ,4), Кристя Д.А. (ІХВ,4), Ревякин Д.А. (ІХВ,4), Кузьмин О.О. (ІХВ,4), Барабаш В.С. (ФРГБ, 4), Мальцева Т.Ю. (ФРГБ, 4), Королева Б.И. (ФРГБ, 4); Діденко М.Ю. (ІХВ,4), Вількос І.І. (ІХВ,4), Кристя Д.А. (ІХВ,4), Ревякин Д.А. (ІХВ,4), Залевский Р.В. (ІХВ,4), Кучмістов С.Г. (ІХВ,4), Гордейчук Д.О. (ІХВ,4), Трубієва І.Г. (ІХВ 5), Кур’янов К.В. (ІХВ 5), Коваленко С.О. (ІХВ 5),  Демченко А.С. (ІХВ 5), Каракаптан А.Н. (ІХВ 5), Пчолкіна А.А. (ІХВ 5), Ковалев А.А. (ІХВ 5).

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com