Під керівництвом доктора технічних наук, професора, академіка Міжнародної академії екології і безпеки життєдіяльності, який протягом 6 років був членом експертної ради ВАК України, В.О. Сукманова успішно функціонує наукова школа, в рамках якої функціонує студентське наукове товариство. В рамках СНТ залучено більш ніж 350 студентів.

Провідні викладачі кафедри здійснюють наукове керівництво студентами інститута харчових виробництв та інших факультетів та інститутів університету і інших ВНЗ України.

Професорсько-викладацький склад кафедри загальноінженерних дисциплінвикористовує всі способи для розвитку студентських новітніх ідей та побажань. Керівництво та викладачі кафедри підтримують основні напрямки наукової діяльності студентів. Серед найважливіших єучасть у накових конференціях,олімпіадах, конкурсах, семінарах, участь у проведенні держбюджетних і госпдоговірних науково-практичних досліджень, можливість отримати практичний досвід на виробництві, бажання одержати престижну роботу та ін.

Ефективність та якість наукової роботи студенів підтверджують численні студентські наукові роботи, доповіді на конференціях, олімпіадах, конкурсах, публікації, тощо.

Участь студентів у науково-дослідницькій роботі кафедри загальноінженерних дисциплін дає можливість студентам виступати з доповідями на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, опубліковувати наукові роботи на всеукраїнських конкурсах студентських робіт з технічних наук, одержувати дипломи та грамоти.

Студенти, які бажають займатися науково-практичною діяльністю, реалізують свої наукові інтереси у проблемних дослідних гуртках. Під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри загальноінженерних дисциплін створені шістнадцять науково-дослідних студентських гуртків, робота у яких спрямована на вирішення актуальних проблем в області загальноінженерних дисциплін, та дослідження в області харчових виробництв.

За самими приблизними підрахункам тільки за останні 5 років існування кафедри загальноінженерних дисциплін за результатами студентської наукової роботи опубліковано більш 300 статей і тез, 275 виступів студентів на міжнародних і всеукраїнських конференціях, конференціях в ДонНУЕТ і інших ВНЗ України і зарубіжжя, 1615 студентів брали участь у I турі Олімпіади, 27 студентів брали участь у II турі Олімпіади, 271 студент приймав участь у розробці держбюджетних та госпдоговірних тем, отримано 20 дипломів I, II, III ступеня і 57 грамот на міжнародних і всеукраїнських конференціях, конференціях в ДонНУЕТ і інших вузов України, отримано 11 дипломів I, II, III ступеня, та 15 грамот у II турі Всеукраїнської студентської Олімпіади, отримано 8 дипломів та 5 грамот у регіональніх Олімпіадах, отримано 8 патентів за участю студентів.

За останні роки існування кафедри загальноінженерних дисциплін результати студентської наукової роботи опубліковані у більш ніж 680 статтях і тезах, матеріалах конференцій ДонНУЕТ, інших вузів України і зарубіжжя.

Що планується:

У квітні 2014 рокуна кафедрі загальноінженерних дисциплін відбудеться студентська наукова конференція ДонНУЕТ. На секції «Техніка та технологія харчових виробництв» будуть представлені багато різних докладів. Тематика докладів,як завжди, дуже різноманітна. С докладами будуть виступати студенти Інститута харчових виробництв, студенти факультету харчування та інших факультетів.

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com