На кафедрі функціонує одна наукова школа
"Використання високого тиску в харчовій промисловості"
та три наукові лабораторії:


Використання високого тиску в харчових технологіях

На базі кафедри працює проблемна науково-дослідна лабораторія "Використання високого тиску в харчовій промисловості", яка заснована у 1996 році.

Основними напрямками досліджень є: розробка концепції дослідницького обладнання високої точності; аналіз можливих прийомів вимірювання основних термодинамічних, фізико-хімічних та оптичних показників в умовах високого тиску; розробка дослідницького устаткування; конструкторська проробка основних вузлів та окремих вимірювальних приладів;  створення автоматизованого комплексу для випробовування харчових продуктів під високим тиском; розробка програмного забезпечення управління експериментами; розробка робочої документації; патентування отриманих результатів та новітніх пристроїв; дослідження компресійних властивостей харчових продуктів, оброблених високим циклічним тиском; проведення дисперсних аналізів структури продуктів після їх обробки високим циклічним тиском; проведення експериментальних досліджень реологічних показників харчових продуктів, отриманих  з використанням високого тиску та теоретичне обґрунтування експериментів;

З 1999 року по 2013 рік виконано: 5 держбюджетих тем, 15 госпдоговорних тем, здійснено співробітництво з 24 науковими лабораторіями та підприємствами харчової промисловості.

Матеріально-технічна база наукової лабораторії: експериментальна установка для оброки продуктів високим тиском 1 та 2 поколінь; унікальний, як для України та і для країн СНД, автоматизований апаратурний комплекс для дослідження властивостей харчових продуктів та інших біоматеріалів, що оброблені високим тиском; дослідницький комплекс для автоматичного керування процесом створення високого тиску, та неперервної реєстрації отриманих експериментальних даних; автоматичний комплекс для випробовування харчових продуктів під високим тиском; комп’ютерізований комплекс для визначення основних параметрів рідких для в’язкопластичних продуктів; експериментальна установка для оброки продуктів високим тиском;  віскозіметр RHEOTEST RN-4.1.


Загальна характеристика лабораторії «Флюїдних технологій»

Діє в Інституті харчових виробництв з 2010 року.

Спроектоване та виготовлене унікальне лабораторне обладнання періодичної дії призначене для екстракції біологічно активних речовин із рослинної сировини у середовищі субкритичної води (100оС - 374оС).

Технології, розроблені на основі експериментальних та теоретичних дослідів за даною тематикою, можуть бути використані у харчовій, фармацевтичній, косметичній промисловості.

Проведено серію експериментів з екстракції виноградного жмиху в середовищі субкритичної води (СВ).

Соціальний ефект таких досліджень: заміна токсичних органічних розчинників, парникових і наркотичних зріджених газів екологічно чистою субкритичною водою в процесах екстракції дозволить зменшити економічні та екологічні наслідки їх використання в якості екстрагента.


Сушіння рослинної сировини з використанням
радіаційного теплопідведення та активних аеродинамічних режимів

На базі кафедри працює проблемна науково-дослідна лабораторія «Дослідження сушіння рослинної сировини з використанням радіаційного теплопідведення і активних аеродинамічних режимів», яка заснована у 2012 році.

З початку роботи лабораторії виконана 1 держбюджетна тема, опубліковано близько 15 статей та тез у вітчизняних виданнях та виданнях та близького зарубіжжя, 1 монографія, отримані 2 патенти України на корисні моделі.

Основними напрямками досліджень є:

 • Сушіння насіння соняшнику та інших зернових продуктів
 • Сушіння пюре картоплі та інших пастоподібних продуктів
 • Сушіння подрібнених корене- та бульбоплодів
 • Сушіння плодових кісточок

Матеріально-технічна база наукової лабораторії: експериментальна установка для сушіння дрібнокускової сировини у відцентровому псевдозрідженому шарі. У стадії розробки експериментальна установка для сушіння дрібнокускової сировини у відцентровому псевдозрідженому шарі з радіаційним теплопідведенням.

З 1999 року по 2013 рік за тематикою лабораторій кафедри опубліковано близько 150 статей та тез у вітчизняних виданнях, виданнях далекого та близького зарубіжжя,  1 підручник та 7 монографій.

З 2002 року по 2013 рік захищено 1 докторську та 7 кандидатських дисертацій та підготовлено 5 кандидатських дисертацій.


З 1998 року по 2013 рік здійснювався зв'язок з 30 науковими центрами вітчизняних та зарубіжних університетів та наукових інститутів.

За період з 2004 викладачами кафедри отримано:  23 дипломів, подяк та нагород, серед яких: 

 1. Сукманов В.О. – Нагорода МОН України “За наукові досягнення”
 2. Дебелий В.Л. – Орден за заслуги МАНЭБ
 3. Сукманов В.О.- нагороджений медаллю імені М.В. Ломоносова Міжнародною академією наук екології та безпеки життєдіяльності
 4. Сукманов В.О.- нагороджений грамотою Академії наук Болгарії за значний внесок у розвиток відношень між вченими України та Болгарії
 5. Петрова Ю.М. - нагороджена грамотою Академії наук Болгарії за значний внесок у розвиток відношень між вченими України та Болгарії
 6. Петрова Ю.М. отримала дипломом I ступеня Президії XVII Міжнародної науково-технічної конференції «Машиностроение и техносфера ХХI века», м. Севастополь, 13-18 вересня 2010р. (ДонНТУ)
 7. Сукманов В.О. – Наказом Президента України присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України»
 8. Сукманов В.О. – за роботу "Інноваційні технології підвищення ефективності харчових виробництв" присуджена державна премія України в галузі науки і техніки 2012 р
 9. Сукманов В.О. - за роботи зі створення екологічно чистих і безпечних продуктів харчування та відповідного обладнання рішенням Президії Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності (IAELPS) нагороджен орденом «Звезда Ученого»

У рамках наукових досліджень кафедри загальноінженерних дисциплін було розроблено ряд інноваційних проектів, а саме:

 • Інтенсифікація процесу обробки харчових продуктів високим тиском за рахунок комбінації його з додатковими технологічними факторами (переглянути)
 • Сушіння рослинної сировини з використанням ІЧ-теплопідведення та активних аеродинамічних режимів (переглянути)
 • Використання високого тиску для обробки яблучних вичавок з метою інтенсифікації процесу вилучення пектину (переглянути)
 • Флюїдні технології у харчовій промисловості (переглянути)
 • М’який сир «Ніжність» (переглянути)
JSN Solid template designed by JoomlaShine.com